Home
Was
Darwin
Wrong?
Home | Intro | About | Feedback | Prev | Next


De evolutietheorie in verband met biologie en openbaring


newnew
updatedupdated
categorycategory
subdirsubcategory
bookboek
magazinetijdschrift
dvd dvd
audio audio
youtube youtube
internet internet
different pageandere pag
pdfpdf

Nederlandstalige evolutie literatuur

Gert Korthof
laatste update 15 mei 2024

Darwin | Nederlandse literatuur | Vertaalde literatuur | dvd & audio | EO censuur | OverigIn 1997 heb ik de website Was Darwin wrong? opgericht naar aanleiding van een anti-evolutie artikel in het christelijk VU magazine 'Wetenschap, Cultuur en Samenleving'. Mijn kritiek werd geweigerd voor publicatie ondanks een uitgebreide briefwisseling. Mijn artikel Schepping is onbiologisch vormde de eerste pagina van de website. Ik heb nu het oorspronkelijke WCS tijdschrift teruggevonden en scans toegevoegd zodat iedereen het zelf kan beoordelen.


Charles Darwin

Charles Darwin

Hieronder volgen in het Nederlands vertaalde werken van Charles Darwin:

book Charles Darwin (2007) 'Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven'.
Dit is de vertaling van Darwin's hoofdwerk On the Origin of Species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. Bespreking.
Editie's:
 • Uitgeverij Nieuwerzijds 2007. eBook: juli 2012.
 • Olympus Uitgeverij Atlas Contact paperback aug 2013
 • Atlas geillustreerde editie mei 2009. gebonden 600 blz met voorwoord David Quammen. Als je dit boek ziet vraag je je af waarom Darwin geen illustraties toevoegde aan de Origin! Zijn reisverslagen waren wel geillustreerd. (Inleiding: pdf). [website bestaat niet meer]
 • Atlas een stripbewerking, juli 2009 (ziet er leuk uit).
 • Graphic Classics nr. 5. Uitgeverij EPO. Boek in stripvorm (mangaversie). Uit het Japans vertaald door Nele Noppe.
(Voor meer informatie over de gratis downloads van de Darwin-vertalingen van Nieuwezijds: www.leesdarwin.nu)

book Charles Darwin (2007) De autobiografie van Charles Darwin, Uitgeverij Nieuwerzijds Paperback 160 pag.
Nieuwe editie 2008: Info. Bespreking.

book Charles Darwin De afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse, Uitgeverij Nieuwerzijds Paperback 368 pag.
Vertaling van: The Descent of Man, and selection in Relation to Sex. (1871)

book Charles Darwin (2007) Het uitdrukken van emoties bij mens en dier, Uitgeverij Nieuwerzijds, 1999, Paperback 483 pag.
Definitieve editie met inleiding, nawoord en commentaar van Paul Ekman. Vertaling van: The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872)
Nieuwe editie: 2009 Paperback 328 pag (info). Bespreking. Er bestaat ook een Ned uitgave van uitgeverij EPO uit 1999.

book Charles Darwin (1996) De reis van de Beagle, Pandora (uitgeverij Contact)
Verkorte versie. Oorspronkelijke titel: Voyage of the Beagle. Nu ook als gratis EPUB downloaden.

Tipsnew
25 Aug 21

Oorspronkelijke Nederlandstalige evolutie literatuur

Kaas en de evolutietheorieHieronder volgen evolutieboeken die oorspronkelijk in het Nederlands verschenen. Het is moeilijk te zeggen wat de beste en meest toegankelijke algemene introductie in het Nederlands is, maar Bas Harings Kaas & De Evolutietheorie komt aardig in de buurt van een makkelijk leesbare inleiding tot evolutionair denken. Let op: het is geen wetenschappelijke inleiding, maar het is ook geen kinderachtig boek!


book Rolie Barth (2021) 'De kosmos en het leven - een Meesterwerk'. Buijten En Schipperheijn, paperback.
Ondertitel: Op zoek naar een natuurlijke verbinding tussen geloof en wetenschap.
Website van de auteur. "Rolie Barth (1951) is sinds 2004 predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerken na een carrière van ruim dertig jaar binnen het kernfusieonderzoek bij de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie.". Rolie Barth neemt de metafoor van de cosmos als bouwwerk letterlijk; zelfs zó letterlijk dat hij aanneemt dat er een Bouwmeester bestaat. Dat is God. Daarom noemt hij dat bouwwerk een Meesterwerk.
Blogger Rolie Barth: De Kosmos en het Leven, een Meesterwerk. Eerste indrukken.
Blogger Het einde van het reductionisme? Bespreking hoofdstuk 18 Rolie Barth (2021) De kosmos en het leven, een Meesterwerk.
Blogger Enige kanttekeningen bij het boek van Rolie Barth (1)
Blogger Rolie Barth over zebra's en Turing modellen.


book Peter Borger (2021) 'Terug naar de oorsprong. Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt', Uitgeverij De Blauwe Tijger.

book Henk Geertsema (2021) 'Bijbel en evolutie: Blijvend conflict of verrassende ruimte, Buijten & Schipperheijn Motief Paperback .
Dr. Henk G. Geertsema is filosoof en theoloog. Buijten & Schipperheijn is een christelijke uitgeverij.

book Dominique Adriaens (2020) 'Evolutie. Verleden en toekomst van Darwins geniale inzicht', Akademia Press.
Prof. Dr. Dominique Adriaens is evolutiebioloog aan de Universiteit Gent en heeft 411 publicaties op zijn naam staan. De inhoudsopgave en het eerste en tweede hoofdstuk zijn online te lezen.

book Mark van Vugt (2020) 'Lucy, Darwin en Lady Gaga', Bruna uitgevers.
Mark van Vugt is evolutionair psycholoog werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerdere werken: Gezag: De wetenschap van macht, gezag en leiderschap (2013), De natuurlijke leider (2011) en Mismatch. Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein (2016).

book Griet Vandermassen (2019) 'Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie', Houtekiet.
Is een grondige update van 'Darwin voor Dames' (2005). Hierin verkent ze het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen.

book Nico van Straalen (2019) 'Encyclopedie van de evolutiebiologie. Met speciale aandacht voor de evolutie van de mens', hardcover, 504 pagina's, Ensie.
"Deze 'Encyclopedie van de evolutiebiologie' is een glossarium voor de verklaring van technische termen uit de biologische en medische wetenschap." Het lijkt er op dat dit boek niet meer verkrijgbaar is. Zie: https://www.ensie.nl/nico-van-straalen

book Norbert Peeters & Tessa van Dijk (2018) 'Darwins engelen. Vrouwelijk geleerden in de tijd van Charles Darwin', Atlas Contact
Darwin correspondeerde met vrouwelijke geleerden van zijn tijd. Met bijdragen van o.a. Jelle Reumer, Tessa van dijk, Menno Schilthuizen, Auke Florian Hiemstra. Voorwoord en Inleding gratis op website uitgever. Uitgebreide bespreking in Trouw 24 Nov 2018.

book Menno Schilthuizen (2018) 'Darwin in de stad', Atlas Contact, paperback/ebook.
Info uitgever. Engelse uitgave (ik weet niet of het een vertaling is of het origineel): 'Darwin Comes to Town'.

book Han Thomas (2018) 'Het Darwin Dilemma', Uitgeverij Conserve
Dit boek verscheen in 2011 als een zelfuitgegeven boek. De nieuwe druk is met behulp van de uitgever Conserve herschreven. Het boek is een thriller, maar gaat over wetenschappers die thema's als het ontstaan van het leven, het scheppen van leven in het lab, de evolutie van de mens, en buitenaards leven op een populaire manier behandelen. Han Thomas is een pseudoniem van Hans van Driel. Hij heeft geen wetenschappelijke achtergrond, maar heeft zijn informatie uit populair-wetenschappelijke boeken, waaronder vermoedelijk ook Bas Harings Kaas & De Evolutietheorie. Ook als ebook (KOBO). Dit boek zal interessant zijn voor mensen die onbekend zijn met deze wetenschappelijke thema's en als zodanig belangrijk om wetenschap aan een nieuw publiek te presenteren.

book Wilma de Rek (2018) 'De kleine Darwin', Atlas Contact, hb, 78 pag. Ook als ebook.
In de Serie Kleine boekjes - grote inzichten. Dit boekje geeft een samenvatting van de eerste druk van The Origin of Species voorafgegaan door een korte biografie van Darwins leven. Geen illustraties. Dit is geen kinderboek! Journalist Wilma de Rek is chef boeken bij de Volkskrant, studeerde Frans en Massacommunicatie aan de Universiteit Utrecht en schreef eerder Allemaal losers - de kunst van het verliezen en Van big bang tot burn-out. Het grote verhaal over stress. NB: Er is een gelijknamig boek in het Duits van Ernst Peter Fischer (2009) Der kleine Darwin. Alles, was man über Evolution wissen sollte (208 pag). Ik schreef een kort blog over het boek (17 jul 2018).

book Klaas Landsman (2018) 'Naar alle onwaarschijnlijkheid: toeval in de wetenschap en filosofie', Prometheus.
Theoretisch fysicus prof. Landsman behandelt op een redelijk goede manier de rol van toeval in de evolutie(theorie). Hij legt echter wel iets te veel nadruk op de rol van het toeval, en laat zaken als voorspelbaarhied en convergentie (Simon Conway Morris) en Stuart Kauffman At Home at the Universe weg. Zeer goede en originele bespreking van fine-tuning van natuurconstanten. Zijn bespreking van de kwantum theorie is duizelingwekkend. Home page van Landsman.

book Gijsbert van den Brink (2017) 'En de aarde bracht voort - Christelijk geloof en evolutie', Boekencentrum.
Boekbespreking in BioNieuws 7 Okt 2017 door Duur Aanen.

book Nico van Straalen, Dick Roelofs (2017) 'Evolueren wij nog? Alles wat je wilt weten over ontwikkeling en evolutie van ons lichaam', paperback, ebook, Amsterdam University Press
- Wat weten we nu van de oermens?
- Wat gebeurt er bij de ontwikkeling van embryo tot volwassene?
- Hoe gingen wij rechtop lopen en werden we haarloos?
- Wat hebben migratie en taal voor relatie met evolutie?
- Wat vertelt het DNA van uitgestorven mensachtigen?
- Hoe gaat ons lichaam om met de huidige maatschappij?
- Evolueren wij nu?
Interview met Nico van Straalen op Kennislink (14 juli 2017). "Uw boek gaat vooral over ontwikkelingen in de evolutiebiologie." "Het niveau [van het boek] is voor eerstejaars biomedische wetenschappen. 6VWO-ers met een profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek moeten in staat zijn dit boek te lezen. Omdat veel lezers het nogal complex vinden, hebben we besloten een populairdere uitgave te gaan schrijven."

book Norbert Peeters (2016) 'Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin', KNNV Uitgeverij. paperback, met kleuren illustratie's.
"In 'Botanische revolutie' laat Norbert Peeters de lezer kennismaken met Darwins plantkundige inzichten en ontdekkingen. Hij plaatst ze in een evolutionaire context en laat zien dat Darwin een ware revolutie teweeg bracht in onze kijk op planten. Darwins botanische werk drukte een grote stempel op onze kijk op planten, maar is in de vergetelheid geraakt. Slechts een enkeling kent Darwin als plantkundige. Dat is vreemd, want ruim de helft van zijn loopbaan verdiepte hij zich in de wondere wereld van de botanie.": KNNV. Norbert Peeters studeerde archeologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Lynn Berger schreef een artikel over het boek voor de Correspondent: "Wat je nooit las over Darwin: hij liet zien dat planten intelligent zijn" (16 juni 2016).

book Piet de Rooy (2015) 'De Nederlandse Darwin. Bernelot Moens en het mysterie van onze afkomst', Wereldbibliotheek, 208 pp.
Bernelot Moens wilde Darwins evolutietheorie bewijzen door in Afrika mensen met apen te kruisen. De Rooy is een specialist op het gebied van de eigentijdse geschiedenis van Nederland, op dat van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs alsook op het terrein van de cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw, waarbij hij zijn aandacht richt op de ontwikkeling van de geneeskunde, de evolutietheorie en het racisme. beschrijving van het boek.

book Pouwel Slurink (2014) 'Aap zoekt zin', paperback 376 pp. ISVW uitgeverij. Geillustreerd.
Ondertitel: waarom wij bewustzijn, vrije wil, moraal en religie hebben. Drie delen met in totaal 30 hoofdstukken. Deel 1: Waarom we leven: oorzaken; Deel 2: Waarom we beleven: het organische dashboard; Deel 3: wat we moeten. roofaap zoekt zin. Website. Ik heb een blog over dit boek geschreven, met pittige commentaren plus een reactie van de auteur Slurink.

book Ton Munnich (2014) 'Verlichting of Darwinisme? Essays over wetenschapsgeschiedenis', Totemboek paperback.
"Was Darwin echt zo'n belangrijk bioloog? Nee, zegt de auteur van dit boek, Darwin's tijdgenoten Mendel en Virchow leverden grotere bijdragen aan het vak." (uitgever). Ik heb over dit bloek uitgebreid geblogd op 04 May 2015 met Postscripts 21, 27 mei, 5 juni, 21 juli. (aub ter plekke commentaar leveren). Er is een website bij het boek.

book Ronald Meester (2014) 'Arrogant. Waarom wetenschappers vaak minder weten dan ze denken', Ten Have.
Dit boek is besproken door Gerdien de Jong in Skepter: Arrogante darwinisten. Hoe een wiskundige ze de les leest. Gerdien de Jong is evolutiebioloog.

book Th.C.W. Oudemans, N.G.J. Peeters (2014) 'Plantaardig. Vegetatieve filosofie', KNNV uitgeverij.
Met o.a. wat Darwin schreef over planten. Wim Brands over het boek.

book Menno Schilthuizen (2014) 'Darwins peepshow Wat geslachtsdelen onthullen over evolutie, biodiversiteit en onszelf'.
"Ik zeg niet dat ik niet af en toe ook een ondeugende toon zal aanslaan. Maar wel dat de studie van genitalia meer is dan alleen een bonte freakshow van sappige anekdotes uit de diepste krochten van het dierenrijk. Genitalologie is in de afgelopen 25 jaar opgegroeid tot een solide vakgbeid waarin uitzonderlijke biodiversiteit, geanvanceerde evolutiethorie en elegante experimenten samenkomen." (Voorspel). Vloeiend, aantrekkelijk geschreven met veel verrassingen. Aan bod komen: Darwin's theorie van seksuele selectie; spermadumpen bij vrouwen; spermacompetitie bij mannen, steeloogvliegen; het zeldzame-mannetjes effect, one-size-fits-all-penis, negatieve allometrie, seksueel antagonistische co-evolutie, homoseksuele necrofilie, paringspluggen, sekspeptide, ... Dit boek is gelijktijdig in het Engels verschenen bij Viking Adult als: Nature's Nether Regions (hardback). Youtube introduction to the book. Ned. uitgever heeft pdf. Zie ook het aardige interview met Menno over zijn boek in VPRO boeken op zondag 5 Oct 2014. Hier kunt de eerste 25 pagina's lezen.
Soortgelijk boek: Willy van Strien (2008) 'Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren'.

book Gerard Aalders (2013) "Gevecht met de tijd: Hoe de aarde in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd". Uitgeverij Apspect, 328 pp.
Gerard Aalders is historicus. Info. Boekrecensie in Trouw 11 januari 2014. Het kostte eeuwen om het keurslijf van de bijbelse chronologie te verlaten en de leeftijd van de aarde wetenschappelijk vast te stellen.

book Jelle Reumer (2013) "De vis die aan land kroop. De evolutie van gewervelde dieren in vogelvlucht". Historische Uitgeverij, paperback, 212 blz.
Info. Jelle Reumer is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dit boek vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de gewervelde dieren, dieren met een ruggegraat: vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels (dus geen ongewervelden of planten). De evolutie van gewervelde dieren wordt verteld aan de hand van de anatomie en fossielen van dieren (skeletten, botten zoals die in een natuurhistorisch museum te bewonderen zijn), dus geen DNA. (er zijn behalve vissen 'die aan land kropen', nog andere organismen 'die aan land kropen': planten, maar die komen uiteraard niet in het boek voor; zonder planten was er niet veel te eten aan land). Zeer aantrekkelijk geïllustreerde en betaalbare uitgave met een overvloed aan kleuren en zwart-wit illustraties. Met literatuur opgave, zonder index, 212 pag. Gebaseerd op lezingencyclus die Reumer in het najaar van 2011 hield op het Studium Generale Utrecht, door NRC op CD werd gezet.
BioNieuws bespreking 12 okt 2013.
Jelle Reumer was naar aanleiding van zijn nieuwe boek te gast in het boekenprogramma van Wim Brands op 15 dec 2013 (zie uitzending gemist).
Aardige recensie in Trouw 1 Feb 2014 van Henriëtte Lakmaker: "Met zijn speelse, heldere stijl en af en toe een grapje weet de auteur zijn wetenschappelijke kennis te vertalen in een toegankelijk boek."

book Alexander Reeuwijk (2013) "Reizen tussen de lijnen. Dwars door Indonesië met Alfred Russel Wallace". Paperback, eBook
Om op vele andere vragen antwoord te krijgen reisde Alexander Reeuwijk anderhalve eeuw na Wallace met een tas vol boeken, een verrekijker en de laatste wetenschappelijke inzichten dwars door Indonesië. In het VARA radio programma Vroege Vogels 13 oct 13 heeft Reeuwijk er enthousiast over verteld. Eerder schreef Reeuwijk: Darwin, Wallace en de anderen.

book Henk Verhoeven (2013) "Oerganisatie. De evolutie van samenwerking. Van mieren hoop tot multinational", Maven Publishing, Amsterdam.
Darwinistische evolutie houdt niet op bij de biologie en ecologie. Ook verschijnselen in de economie, organisatiekunde, psychologie, sociologie en technologie kunnen het best begrepen worden aan de hand van Darwins evolutietheorie. Natuur en cultuur zijn geen gescheiden domeinen, maar functioneren volgens exact dezelfde broncodes.

book Johan van Rhijn (2013) Darwins Dating Show, Veen Magazines
Info. Over seksuele selectie. Bespreking in BioNieuws 6 juli 2013.

book Nanne Naninga (2013) 'Van protocel tot spons. Ontwikkeling van het leven', Uitgever: Veen Magazines.
Info. De auteur is kritisch ten aanzien van het ontstaan van het leven. 'We weten niet hoe het leven is ontstaan'. Er staat een interessant interview met Nanne Nanninga in BioNieuws 8 juni 2013 ('We weten niet hoe het leven is ontstaan"). In september 2013 staat het interview online. En hier een interview met de auteur op de wetenschap24.

book Jan Paul Schutten (2013) 'Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Cor Grootjes uit Driel', Gottmer Uitgevers Groep. Met illustraties van Floor Rieder.
Voor de jeugd. Aanbevolen in DWDD 2 mei 2013. " over het wonder van het leven en de evolutie. Wat is 'leven' precies, hoe is het ontstaan, hoe planten levende dingen zich voort en waarom gaat alles wat leeft ooit dood? "

book Mark Nelissen (2013) 'Darwin in het Nieuws. Of hoe de evolutie nog elke dag de voorpagina's haalt', Lannoo, paperback, 213 pag.
Info. Bundel van eerder verschenen blogs. Mark Nelissen is hoogleraar in de gedragsbiologie aan de Universiteit van Antwerpen. Dit is zijn vijfde boek. Website Mark Nelissen.
book Dick Slagter (2012) "Homo nudus - de naakte mens. Hoe een aap zijn vacht verloor en mens werd, Veen Media, paperback.
Ik zag dit boek bij de boekhandel, heb er doorgebladerd, ik zag geen illustraties, verder kan ik er nog niets over vertellen. Zie BioNieuws 02-02-2013 voor kritische recensie. Prof. Dr. G. van der Velde heeft een bespreking van het boek geschreven (nr 33) in een vaktijdschrift. Ik kan geen info over de auteur vinden op het internet.

book Peter Westbroek (2012) 'De ontdekking van de Aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet', Uitgeverij Balans, paperback.
Info. Bij de 13e druk: Extra hoofdstuk over schaliegas. Vele zwart-wit tekeningen en 4 kleuren illustraties. "Het inzicht ontstaat door twee wetenschappelijke tradities, die tot nu toe nogal op de achtergrond zijn gebleven, bij elkaar te brengen: de Earth System Science, oftewel de bestudering van de planeet aarde als een samenhangend systeem, en de theorie van Norbert Elias over het civilisatieproces, de evolutie van het menselijke."
Volkskrant interview:
"Al het leven heeft waterstof en koolstof nodig om te kunnen bestaan. In eerste instantie waren die atomen ruimschoots voorhanden, ze kwamen vrij bij de grote vulkanische activiteit die de jonge aarde kenmerkte. Maar op een gegeven moment nam die activiteit af en ontstond er een tekort aan vrije verkrijgbare waterstof. Het leven had toen kunnen uitsterven, maar in plaats daarvan evolueerden bacteriën op zo'n manier dat ze met behulp van fotosynthese water ging splitsen in waterstof en zuurstof. Die zuurstof hadden ze niet nodig. Die kwam in de atmosfeer terecht. En dat maakte weer heel nieuwe vormen van leven mogelijk. Zo zie je hoe leven en aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn." (Asha ten Broeke: De aarde is van later zorg. Volkskrant 8 dec 2012)

book Gerard Jagers op Akkerhuis (2012) De soortenstorm. het nut van biodiversiteit in evulutionair perspectief, KNNV Uitgeverij. paperback 120 pp. geillustreerd.
Info. Dit boekje is een goed leesbaar essay (zonder literatuur, noten of index) over: Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg is het als soorten uitsterven?. Engelse vertaling: The pursuit of complexity. the utility of biodiversity from an evolutionary perspective. website.

book Jan W. Stoop (2012) "Darwin, Liefde en God. Met een Medische Bril door de Theologie", Deventer Universitaire Pers, 132 pags.
info. Prof. Dr Jan W. Stoop is kinderarts (1994 gepensioneerd). Nadruk en interesse lijkt te liggen bij de theologie, hoewel Darwin en evolutie aan bod komen.book Arno Schrauwers, Bert Poolman (2011) "Synthetische Biologie, De mens als schepper?", deel 112 van de Wetenschappelijke Bibliotheek, Veen magazines, hardback 193 p.
Rijk geillustreerd. Info: Veen magazines en nwtonline. Hoofdstuk 1: Wat is leven? (met verwijzing naar mijn Tibor Ganti review), Hoofdstuk 2: Hoe is het leven ontstaan? Hoofdstuk 3: Kunnen we nieuw leven creëeren? Hoofdstk 4: Zijn we gehouden aan DNA-achtige systemen? (zeer goede vraag!). Met een voorwoord van de bekende Origin of Life onderzoeker David Deamer. Aandacht voor alternatieven voor DNA: HNA (p. 38), 'vreemde basen' en PNA (peptidenucleïnezuren) (p. 136 – 138). Zie ook mijn serie blogs over de ontdekking van de structuur van DNA en alternatief DNA op korthof.blogspot.com (jan, feb 2012).

book Arno Schrauwers (2011) "Hugo de Vries - grondlegger van de moderne evolutiebiologie", Veen Magazines 168 pagina's.
Info. Zie ook het boek 'Synthetische Biologie'.

book Alexander Reeuwijk (2011) "Darwin, Wallace en de anderen", Uitgeverij Atlas.
Info. Besproken in Vroege Vogels uitzending 25 sep 2011. Alexander Reeuwijk bespreekt de geschiedenis van de evolutietheorie met Redmond O'Hanlon. Volgens Elsbeth Etty "Saai is deze ongedwongen vertelde wetenschapsgeschiedenis allerminst, eerder opwindend. Het is zelfs een whodunit: wie is nu eigenlijk de werkelijke bedenker van de evolutietheorie, Charles Darwin of Alfred Russell Wallce, die ondanks zijn ontdekkingen in de jungle van Ternate over natuurlijkse selectie altijd in Darwins schaduw is blijven staan?" (nrc 24 sept 2011). In Trouw (04/10/11) een recensie door Rob Buiter.

book Lute Bos (2011) "Evolutie of hoe alles almaar verandert. Haar mechanismen op moleculair, biologisch en sociaal niveau, Uitgeverij Parthenon, 320 pp.
Info (de pagina van het boek op de website van de uitgever ziet er zeer verzorgd uit!). Er is een pdf aanwezig met inhoudsopgave, index, illustraties. De illustraties van het boek zijn als appendix achter in het boek opgenomen. Dr. Lute Bos (1928-2010) was werkzaam als plantenziektekundige aan de Universiteit Wageningen. Zie ook mijn blog over het boek.

book Mark Nelissen (2011) 'Darwin in de supermarkt', Lannoo paperback 192 pag.
Info. Besproken in BioNieuws 16 april 2011. Ook van Mark Nelissen: 'De brein machine', 'De bril van Darwin', 'Waarom we willen wat we willen'.book Harry Smit (2010) 'Darwinisme, monisme en ziekte', Uitgeverij Boom, paperback 346 pag.
Info. Harry Smit is bioloog en filosoof. In dit boek onderzoekt hij ziekte en gezondheid in Darwinistisch en filosofisch perspectief met als voorbeelden zwangerschapsmisselijkheid, Prader-Willi syndroom, Angelman syndroom, syndroom van Williams, anorexia nervosa, autisme, schizofrenie.

book Dirk Draulans (2010) 'Beagle dagboek. OP REIS NAAR DE OORSPRONG VAN DE EVOLUTIE. Wpg Uitgevers Be.
Naar aanleiding van het programma Beagle: in het kielzog van Darwin deed Dirk Draulans die epische zeereis over. Gratis EPUBbook Rene Fransen (2009) 'Gevormd uit sterrenstof. Schepping, ontwerp en evolutie'. Uitgeverij Medema, paperback.
Fransen is gepromoveerd bioloog en christen. Info. Website Rene Fransen: Sterrenstof.

book Stefaan Blancke (2009) 'Evolutietheorie', Uitgegeven door: Luster
Info

book Bert Sliggers (2009) 'De zondvloed mens. Van catastrofe naar evolutie', NieuwAmsterdam/Teylers Museum, 71 pag.
Info. Op hoogglans papier gedrukt boekwerkje van Teylers Museum met vele illustraties. Hoe men vroeger fossielen interpreteerde.

book Jan Diek van Mansvelt (2009) 'Dwarskijken op Darwin', Pentagon.
Een bundel met een merkwaardig mengsel van serieuze wetenschappers, die soms overdreven uitspraken doen, en zweverige vage kritici. Info.

book Rinny Kooi (2009) 'Darwin in Leiden. Een zoektocht naar de connecties tussen Darwin en Leiden', Uitgeverij Ginkgo.
Rinny Kooi is evolutiebiologe te Leiden. Info.

book J. H. van den Berg (2009) 'Koude rillingen over de rug van Charles Darwin', Klement Uitgeverij.
"Ongewijzigde heruitgave van de editie van 1984. De auteur, een psychiater, heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw bekendheid verkregen door zijn metabletische studien. Dit boek is een metabletisch onderzoek naar Darwins evolutietheorie en de reacties daarop. Gezien vanuit de biologie is dit boek onduidelijk en voegt het weinig toe. Bovendien is het sterk gedateerd". Zonde van het papier.

book Ben van Raaij, Maarten Evenblij (2009) Svante Pääbo. De Neanderthaler en wij. Fossiele genen verhelderen de evolutie van de mens. De Volkskrant, 62 blz.
Uitgegeven ter gelegenheid van de 16e Anatomische Les op 5 november 2009. Geeft zeer nuttig en leesbaar overzicht over het onderzoek naar het DNA van de Neanderthaler mens door de groep van Svante Pääbo.

magazine pdf Darwin's theorie - Evolutie door natuurlijke selectie. Uitgever: Actuele onderwerpen, nr: 2928
Info. Zowel op papier als digitaal verkrijgbaar.

magazine pdf Joep Geraedts e.a. (2009) Evolutie zit in je genen. Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 87 blz.
Info. Voor liefhebbers van evolutie en genomics. Lesmateriaal.

book G. Klapwijk 'Heeft de evolutie een doel? Over schepping en emergente evolutie'. Uitgever: Kok
Jacob Klapwijk is emeritus hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit. "Hij kritiseert creationisme, intelligent design en theïstische evolutie. Maar strikt materialistische verklaringen van het leven ontmaskert hij evenzeer als een sta-in-de-weg voor de wetenschap."
Info. Recensie.

book Taede Smedes (2009) 'God èn Darwin. Geloof kan niet om evolutie heen', Nieuw Amsterdam.
Boekbespreking op mijn blog (17 juni). info. NB: zie identieke titel van S.J. Gould (2009) God en Darwin.

book Alexandra van der Geer & John de Vos (2009) 'Hoe dieren op eilanden evalueren', Veen Magazines, 240 pagina's
info.

book Raf de Bont (2009) Darwins kleinkinderen. De evolutieleer in België 1865-1945, Uitgeverij VanTilt.
info. Hier is een boekbespreking: pdf.

book Bart Leeuwenburgh (2009) Darwin in domineesland, Uitgeverij VanTilt.
info. "Hoe men in het Nederlandse 'domineesland' in die eerste jaren op Darwins theorie reageerde, was tot op heden niet bekend". evolutie.blog.

book Job Slok (2009) 'CHARLES DARWIN', Uitgeverij Aspekt,
Info. "Een makkelijk leesbaar en handzaam boekje dat de lezer op een zondagmiddag of een doordeweekse avond wegwijs maakt in leven en werk van Charles Darwin". Eveneens van deze auteur: Ik vind uw brieven bijzonder nuttig, Darwins brieven aan Nederlandse tijdgenoten.

book Dirk Van Hulle (2009) Darwins kladjes, Uitgeverij VanTilt.
Dirk Van Hulle (1966) doceert Engelse Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. info. Bespreking.

book Paul Storm (2009) Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein. Het ontstaan van de mens door natuurlijke en seksuele selectie. Uitgeverij DrukWare, hardback 192 blz.
Info. Recensie: BioNieuws 2 mei 2009 "Dit boek richt zich tot een algemeen publiek en heeft geen leerboekpretenties". Met zeer veel kleurenfoto's (uitzonderlijk voor die prijs!). In begrijpelijk taal geschreven.

book Rogier Deckmyn (2009) De evolutie van het Darwinisme, Houtekiet, paperback, 320 pag.
Rogier Deckmyn (1948) is licentiaat in de scheikunde en gaf les aan het Klein Seminarie in Roeselare. Info. Info, info (+preview), info (+recensie van een lezer).

book Chris Buskes, Ranne Hovius, Griet Vandermassen (2009) In Darwins woorden. leven, werk en denken van Charles Darwin., Uitgeverij Nieuwezijds, paperback, 256 pagina's.
info. Rijk geïllustreerd, vele zw foto's van belangrijke personen in Darwin's leven. Bespreking. Zie ook: google books. "Dit boek kent drie hoofdstukken, die vlot en zeer lezenswaardig geschreven zijn. Darwins leven, leer en maatschappijvisie worden eenvoudig en helder uiteengezet: een boek voor het brede publiek. Maar ook voor mensen die al het nodige van Darwin weten, is het boek de moeite waard." (Bert Gasenbeek in De Vrijdenker 2015-2).

book Marc G.M. van Roosmalen (2009) 'Darwin in een notendop. (Bijna) alles wat je wilde weten', Uitgeverij Bert Bakker/Prometheus, 121 blz.
Zeer korte inleiding in de evolutietheorie van Darwin: Biografie; Geschiedenis van het evolutionair denken; Darwinisme en de moderne natuurwetenschappen, Mijn Darwinistische visie op het Amazonewoud, Misverstanden rond Darwins evolutietheorie (interview met Johan Braeckman). Géén illustraties.

book Marcus Werner (2009) 'Darwins Dierentuin. Een panorama van de evolutie', Historische uitgeverij. (verschijnt op 12 februari 2009: Darwins 200ste geboortedag)
info.

book Hugo Brandt Corstius (2009) 'Mensenarm Dierenrijk', Historische uitgeverij. Verschijnt op 5 maart 2009
Hugo Brandt Corstius is geen bioloog, maar wil wel heel graag eenzelfde fout maken als Darwin, Wilson en Slijper. Deze drie biologen schreven prachtig over wurmen, mieren en walvissen. Maar ze maakten zich gehaat door een laatste, revolutionair en opzienbarend, hoofdstuk. info.

book Johan de Vos (2009) 'De evolutiebox', Veen Magazines.
De evolutiebox: vier door Johan de Vos samengestelde boeken die beschrijven hoe de evolutietheorie zich heeft ontwikkeld. Nog niet verschenen. info.book Salomon Kroonenberg (2008) 'De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar - herziene uitgave, Atlas, paperback 336 blz. (nieuw nawoord van plm 10 blz over huidige klimaatproblematiek)
Mensen moeten leren denken met de 'geologische maat', want 'de menselijke maat' is korte-termijn denken. Naar mijn mening kan Kroonenberg goed overweg met de geologische tijdschaal maar juist niet met de menselijke maat. Zie ook Kroonenberg (2009) hoorcollege Aarde en Klimaat. Info. Eerste druk: feb 2006.

book Marc G.M. van Roosmalen (2008) 'Blootvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor', Uitgeverij Bert Bakker, paperback 408 blz. Veel kleuren en zw illustraties.
"Om me heen kijkend met de ogen van een darwinist, evolutiebioloog en tropisch ecoloog verenigd in één persoon, kon ik zin geven en ordening vinden in dit ongelooflijk complexe ecosysteem, dat de hoogste biodiversiteit vertegenwoordigt van alle op het vaste land van onze aarde voorkomende ecosystemen." (p.32). Zie ook: zijn website.

book Dirk Draulans (2008) 'Het succes van slechte seks', Meulenhoff
Het boek is niet te vinden op de site van Meulenhoff. Zie: vpro boeken. Een aardig idee is dat door de toename van keizersnede op lange termijn de mogelijkheid ontstaat dat de hoofd- en hersenomvang van de mens kan toenemen. Tot nu toe werd die beperkt door de grootte van het geboortekanaal.

book Anne Schulp (2008) 'De Nederlandse dino' Veen Magazines. 128 pagina's.
Info.

book Jan Verplaetse (2008) Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal, Uitgeverij Nieuwezijds, paperback, 331 blz.
Dit boek biedt een antwoord op de vraag over welke morele instincten we beschikken en waar die vandaan komen. Dit boek gaat niet over de geest van de ethiek, maar over het vlees van de moraal. De neurowetenschap levert een overtuigend bewijs voor de diepe verankering van moraal in de menselijke hersenen. Het toont welke hersengebieden een prominente rol spelen. - Evolutie komt wel ter sprake, maar de neurowetenschap is de hoofdzaak. Zie: Info, waar U ook de Inleiding kunt lezen.

book Willy van Strien (2008) 'Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren', KNNV, 240 blz.
Info. "Het penisduel bevat concrete verhalen over actueel onderzoek. De onderzoekers komen zelf aan het woord. Ze vertellen bijvoorbeeld over veroveringsstrategieën, partnerkeus, zorg voor jongen, taakverdeling in sociale groepen en de speciale positie van dieren die man en vrouw tegelijk zijn." (is van belang om te begrijpen hoe evolutie werkt).

book Luuc Kooijmans (2008) 'Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam', Bert Bakker, paperback, 400 p.
Over het werk van Jan Swammerdam ... zijn uiterst zelfstandige benadering van de vele raadsels waarvoor de natuur de mens destijds stelde. Hoe oud de aarde eigenlijk was, waar de ademhaling toe diende en hoe de voortplanting precies in haar werk ging. Bij Stensen en bij Swammerdam lijkt van een persoonlijk conflict tussen hun geloof en hun wetenschap geen sprake. Info. Recensie (zeer informatieve recensie).

book Jelle Reumer (2008) Opgeraapt Opgevist Uitgehakt. Fossielen vertellen de geschiedenis van Nederland. Uitgeverij Contact 288 pagina's ruim geïllustreerd in kleur.
Er zijn in Nederland zelfs fossielen van meer dan vijfhonderd miljoen jaar oud gevonden. Dat is nog eens andere koek dan die vijfduizend jaar geleden waarmee onze historici beginnen.

book Arie Bos (2008) Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het ik. Uitgeverij Christofoor, paperback 460 blz.
info. "Het lijkt erop dat de mens geen toevalsproduct is, maar een onvermijdelijk resultaat van de evolutie". Arie Bos is huisarts en huisartsenopleider. Hoewel het onderwerp in principe met evolutie te maken heeft, deelt de uitgever zelf het boek bij spiritualiteit in. Christofoor is uitgever "van spiritueel georiënteerde en kwalitatief hoogwaardige boeken". Met een voorwoord van Pim van Lommel (Over boek van Lommel zie: evolutie.blog.com).

book Jos van den Broek (2008) Strandevolutie, Veen Magazines, hardcover, 128 pags.
Van den Broek heeft een missie: evolutie illustreren aan de hand van zijn strandvondsten. (VK 19-04-2008). info. Zeer rijk geillustreerd met vooral veel kleurenfoto's, een didactische schema's, diagrammen. Geen wonder, want Jos van den Broek doceert wetenschapscommunicatie.

book Mark Nelissen (2008) 'De brein machine. De biologische wortels van emoties and gevoelens. Een Darwinistische kijk', Lannoo, paperback, 296 pag.
Angst, seksuele jaloezie, vreugde, verdriet, woede, schaamte, trots, etc. De hersenen. Hormonen en moleculen. Sociaal gedrag. Geillustreerd met vele zw foto's. Toegankelijk geschreven voor leken, dus ook voor niet-biologen begrijpelijk. info. Wim Brandts interviewt Mark Nelissen in het VPRO boekenprogramma: "Darwin is misschien wel de enige denker uit de 19e eeuw die nog steeds recht overeind staat.". Mark Nelissen schreef ook: De bril van Darwin, Op zoek naar de wortels van ons gedrag en Waarom we willen wat we willen (2004).
book Tijs Goldschmidt (2007) 'Doen alsof je doet alsof', Uitgeverij Prometheus, 40 pag.
Dit is de tekst van de Huizinga lezing 2007. Hierin probeert Goldschmidt het geesteswetenschappelijk publiek te overtuigen van de noodzaak van een Darwinistische blik op de cultuurgeschiedenis. info. recensie ABG 70 (2008).

book Dick Mol e.a. (2007) 'De Sabeltandtijger uit de Noordzee', uitgeverij Drukware, hardcover 160 pag.
info.

book Tijs Goldschmidt (2007) Kloten van de engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van de cultuur.
info, info.

book Johan Braeckman (2007) Darwins moordbekentenis. De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin Uitgeverij Nieuwerzijds
Een goede Nederlandse inleiding. Kan voor eigen gebruik gratis als PDF-bestand worden gedownload. Homesite van Johan Braeckman. Nieuwe 2008 editie: info. Bespreking.
book Chris Buskes (2006) Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Uitgeverij Nieuwerzijds Paperback 476 pag.
Buskes is wetenschapsfilosoof. "Evolutionair denken maakt de lezer vertrouwd met de belangrijkste inzichten uit de moderne evolutiebiologie en biedt een uitgebreid overzicht van de consequenties daarvan voor de taal-, cultuur-, mens- en sociale wetenschappen." Buskes is editor van Analytische filosofie: Een inleiding (2014).

book Geerdt Magiels (2006) Freud & Darwin op de sofa, Houtekiet, pb 181 blz.
Info. Bespreking.

book Jan Lever (2006) Langs de mysterieuze grenzen van het leven, Uitgeverij Ten Have
Jan Lever was hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

book Piet Vroon (2006) 'Tranen van de krokodil', Ambo, 14e druk.
over de snelle evolutie van onze hersenen.

book Th. Hadderingh & P. Croockewit (2006) Darwins visie in breder perspectief. Een speurtocht naar de grenzen van het evolutie begrip, 136 pagina's Gopher B.V.
Is een in populair-wetenschappelijk trant geschreven boek over evolutie. De schrijvers plaatsen het evolutiebegrip tegen een veel wijdere en fundamenteler achtergrond. bol.

book Max van der Linden (2006) Hersenen en gedrag. Evolutie, biologie en psychologie, Uitgeverij Boom, 264 blz.
Info. In dit boek wordt een helder overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Veel aandacht voor de evolutionaire achtergrond van de diverse functies van de hersenen. Bespreking in ABG 89 (2011).

book Cees Dekker, R.W.J. Meester & R. Woudenberg (2006) En God beschikte een worm. over schepping en evolutie, Paperback Uitgeverij Ten Have.
Mijn bespreking van het boek.

book Griet Vandermassen (2005) Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie. Uitg. Nieuwezijds.
Engelse uitgave: "Who's Afraid Of Charles Darwin?: Debating Feminism And Evolutionary Theory".
"Een goed begrepen Darwinistisch perspectief op de menselijke natuur en op de seksen is noodzakelijk om de grote vraagstukken binnen het feminisme op te lossen."

book Jelle Reumer (2005) De ontplofte aap. Opkomst en ondergang van de mens, Uitgeverij Contact, 143 pag.
Explosieve bevolkingsgroei bij mens en dier. Een actueel boek gezien de huidige overbevolking. Info. Ook als eBook verkrijgbaar.

book Cees Dekker, R. van Woudenberg, R.W.J. Meester (2005) Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? - Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, Paperback Uitgeverij Ten Have, 348 p.
Mijn bespreking van het boek. Intelligent Design is geen wetenschap. Weerwoord op Meester en Dekker.


book A. de Block (2005) Waanzin en natuur. Over Darwin en de psychiatrie, Uitgeverij Boom
De Block benadrukt dat het darwinistische standpunt rekening houdt met alle factoren - dus genen en opvoeding - en dat het darwinisme daardoor ook intrinsiek verbonden is met de psychologie en de antropologie.
book Tijs Goldschmidt (2004) Darwins hofvijver. Een drama in het Victoriameer, Uitgeverij Bert Bakker/Prometheus.
Eerste druk 1994, 10e druk 2004. Boek waarmee Tijs Goldschmidt bekend is geworden. Over de cichliden in het Victoriameer.

book Hans Heesterbeek, Odo Diekmann, Hans Metz (redactie) (2004) 'De wiskundige kat, de biologische muis en de jacht op inzicht', Epsilon Uitgaven.
Info. Wiskunde toegepast op biologische problemen in 12 hoofdstukken door 12 auteurs (deze auteurs staan niet vermeld op de site van de uitgever, waaronder Gerdien de Jong: De evolutie van legselgrootte).

book Jan de Laender (2004) 'Het verdriet van Darwin. Over de pijn en de troost van het rationalisme', Acco, 378 pagina's.
Jan de Laender is psycholoog. "Charles Darwins evolutietheorie dwingt ons te erkennen dat we bestaan zonder zin of reden, dat we zijn voortgebracht door een proces dat geen goedheid kent." (Lijkt door Dawkins geïnspireerd, komt pessimistisch op mij over). info, Info. Google books. Van dezelfde auteur: Het hart van de duisternis.

book G. Westendorp (2004) 'De Spraakmakers. Van pratende aap naar bewust denkende mens', van Gorcum b.v., Konink, 214 pagina's.
Ook het gedrag van mensen mede is gevormd door Darwiniaanse selectieprocessen.

book Nathalie Gontier (2004) 'De oorsprong en evolutie van leven: 15 van het standaardparadigma afwijkende thesen', VUB Press Brussel.
Het boek is een aanvulling en een uitbreiding van de Moderne Synthese. Homepage van Nathalie Gontier. Google books. final draft pdf. Nathalie Gontier holds a PhD in philosophy of science (evolutionary epistemology).
book Tijs Goldschmidt (2003) De Andere Linkerkant. Athenaeum - Polak & Van Gennep. 48 pagina's. Geillustreerd.
Deze tekst is een uitgereide versie van de eerste Stephen Jay Gould lezing, gehouden op 20 mei 2003 in de Pieterskerk te Leiden. Het is een erg aardig boekje geworden. Het gaat over links en rechts in de evolutie. Tijs Goldschmidt is bioloog en auteur van Darwins hofvijver.

book Cor Hermans (2003) De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme, uitgeverij Nieuwezijds, 626 pagina's.
Dit is de handelseditie van het proefschrift. Een zeer grondige studie naar de vroege sociale interpretaties van Charles Darwins theorie van natuurlijke selectie 1959-1918.
book Bas Haring (2002) 'Kaas & De Evolutietheorie'. Houtekiet.
Leuk en nuttig boek, zeker geen 'kinderachtig' boek! Zie: mijn review. In 2011 verscheen de 23e druk (hardback) met nieuwe tekeningen.

book Marcel Roele (2002) Menselijke soort Paperback 127 pagina's Uitgeverij Contact
Verzameling van ongeveer 50 columns die de van 2000 - 2002 in het 'Algemeen Dagblad' verschenen. Info.
book Paul Cliteur (2001) 'Darwin, dier en recht', Uitgeverij Boom, 116 pag.
Filosoof Paul Cliteur bespreekt in dit essay de implicaties van het Darwinisme voor ons mens- en wereldbeeld. Hij schetst tevens de contouren van een nieuwe ethiek waarin met het dierenwelzijn expliciet rekening wordt gehouden. Daarbij wordt niet alleen het werk van Darwin en zijn volgeling Huxley besproken, maar ook het werk van moderne ethici als Peter Singer en James Rachels, die zich sterk hebben ingezet voor het dierenwelzijn. google books, info.
book Mark Nelissen (2000) 'De bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gedrag'. Lannoo, Tielt.
"Wie toch wat dieper wil ingaan op een evolutionaire kijk op het menselijk gedrag in het algemeen kan De bril van Darwin doornemen."book Willy van Strein, e.a. (1999) Evolutie betrapt. Onderzoekers in het voetspoor van Darwin. KNNV Uitgeverij. Gebonden, 191 pag. Vele illustraties, lijstje met aanvevolen literatuur, index.
In 16 korte hoofdstukken wordt voor geinteresseerde leken uitgelegd wat onderzoek naar evolutie inhoudt door 24 Nederlandse evolutie onderzoekers. Dit wordt getoond aan de hand van slakken, vlinders, vliegen, sluipwespen, vissen, vogels en planten. Boekpresentatie (15-10-1999). (dit boek kocht ik zomer 2007 in het winkeltje van de Botanische Tuin Utrecht. Zoek ook bij tweedehands boekhandel en dergelijke).


book (1998) 'De evolutie de baas. Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie', Amsterdam University Press, 137 pagina's.
Schilder, M. / Lebouille, M. (editor). Info.


book Marc Verhaegen (1997) 'In den beginne was het water. Nieuwste inzichten in de evolutie van de mens', Uitgeverij Hadewijch, paperback 220 blz.
De mens stamt af van de 'wateraap'. Tegen de savannetheorie. Bevat tekeningen. Marc Verhaegen is arts. Met een voorwoord van Elaine Morgan (auteur van The Aquatic Ape Hypothesis dat in hetzelfde jaar verscheen).


book Marcel Roele (1996) De eeuwige lokroep. Over seks, sekseverschillen en relaties. Uitgeverij Contact. 157 pagina's
Info (bevat ook uitgebreide beschrijving van de inhoud). Boek gaat over evolutionaire psychology. "De winnaars in het evolutieproces zijn niet de sterksten, de slimsten of degenen die het langste leven, maar degenen die de meeste nakomelingen krijgen en hun erfelijke eigenschappen doorgeven aan een volgende generatie".book Frank Zeiss (1995) Natuurlijke historiën. Geschiedenis van de biologie van Aristoteles tot Darwin. Boom, paperback, 269 paginas.book Frans Roes (1993) De naakte molrat. Prometheus, paperback 110 pagina's.
Een serie korte verhalen over uiteenlopende evolutionaire onderwerpen zoals de naakte molrat, verborgen ovulatie, conflicten tussen ouders en kinderen, het Oedipuscomplex, jaloezie, abortus, misleiding en criminaliteit.

book P.C. van den Noort (1993) Chaostheorie en evolutie, Uitgeverij Eburon
Info. Is nog beschikbaar.


De evolutietheorie in verband met biologie en openbaring

book Dr. G. Korthof (1933) "De evolutietheorie in verband met biologie en openbaring", voordracht gehouden op de vergadering van 22 april 1933 der Natuurkundige Sectie van de Christelijke Vereeniging van Natuur en Geneeskundigen. (De originele overdruk van dit artikel is op 8 mei 2024 in mijn bezit gekomen via Marieke Trenning, waarvoor hartelijke dank!).
Dr. Gerrit Korthof ( 1891 – 1941 ) is mijn grootvader.


new
12 okt 2023
5 Dec 2023

new
18 Sep 2022
new
3 Nov 2021
In het Nederlands vertaalde evolutie literatuur
Cat Bohannon (2023) 'Eva. Wat de evolutie van het vrouwelijk lichaam zegt over wie we zijn', De Bezige Bij.
Heeft de man echt de eerste gereedschappen uitgevonden? Was het uitsluitend de man die op jacht ging? Is taal door mannen uitgevonden? De belangrijkste uitvinding van de mensheid was niet het vuur, het wiel of de landbouw, maar de kraamzorg.
Een uitgebreide bespreking van dit boek is te vinden in het winter 2023 nummer van Skepter [5 Dec 2023].
Vertaling van: Eve: How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution, zie hier.

Johannes Krause, Thomas Trappe (2022) 'De reis van de mensheid. Wat onze genen zeggen over ons verleden en onze toekomst', Nieuw Amsterdam.
Boekbespreking in Trouw 17/18 Sep 2022. In 2020 verscheen van dezelfde auteurs: ' De reis van onze genen. Onze geschiedenis en die van onze voorouders'. De titels lijken erg veel op elkaar. Ik weet niet wat het verschil is.


book Richard Dawkins (2021) 'De betoverende werkelijkheid', Nieuw Amsterdam.
Waar komen we vandaan? en andere spannende vragen over de wereld om ons heen.
Vertaling van: 'The Magic of Reality. How We Know What's Really True'.
Info uitgever.

book Paul Nurse (2020) 'Wat is leven? De vijf basisbegrippen van de biologie. Uitgeverij: De Geus.
Vertaling van 'What is Life?. Website uitgever.
Paul Nurse heeft de Nobelprijs gekregen voor de ontdekking van genen die de timing van de celdeling controleren. In dit boek geeft hij een mini-cursus biologie voor niet-biologen hoe de cel, DNA, en natuurlijke selectie werkt. Het hoogtepunt, wat mij betreft, is het hoofdstuk waar hij zijn definitie van leven formuleert. Het levert aardig wat discussie op!
Zie mijn blog: Nobelprize winner Paul Nurse: viruses are alive! and dead!.

book Katie Scott (2018) 'Het boek van de evolutie Over zeeschorpioenen, dinosauriërs en sabeltandtijgers', hardcover Lannoo.
80 pagina's.

book Nick Lane (2018) 'De belangrijkste vraag van het leven waarom is het leven zoals het is?', Prometheus, paperback, 2018.
Oorspronkelijke titel: 'The Vital Question' (2015). Nick Lane is een uitstekend wetenschapper en auteur.

book Daniel C. Dennett (2018) 'Van bacterie naar Bach en terug: de evolutie van de geest', Atlas Contact; 5e editie (6 november 2018)


book Richard Prum (2018) 'De evolutie van schoonheid. Hoe Darwin en de seksuele evolutie de dierenwereld en ons hebben gevormd.', Spectrum.
Oorspronkelijke titel: 'The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World–and Us'. zie category: sex & evolution. Info van de uitgever.

book Stephen Brusatte (2018) ' De opkomst en ondergang van de dinosaurus. Het meeslepende verhaal over de oerbewoners van onze aarde, Ambo, Anthos.
Vertaling van 'The Rise and Fall of the Dinosaurs'. Recensie: Trouw.

book David Christian (2017) 'Big History. Het waanzinnige wetenschappelijke ontstaansverhaal van de mens, de wereld en het universum', Maven ­Publishing, 416 p.
Een uitgebreide bespreking in: Trouw. Geen illustratie's. Vertaling van (?): 'Origin Story: A Big History of Everything', Little, Brown and Company, 2018, hardcover. Zie voor Engelstalige boeken de Big History paragraaf op mijn WDW website. Eigenlijk was Teilhard de Chardin een voorloper van het Big History denken, zei het op katholieke leest.

book Richard Dawkins, Yan Wong (2017) 'Het verhaal van onze voorouder. Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het leven', Nieuw Amsterdam, 2e editie, vertaling: Bart Voorzanger.
Vrijwel elke pagina in deze tweede uitgave is aangepast op basis van de resultaten van recent onderzoek. info. Eerste editie was uit 2007.


book Samantha Weinberg (2014) 'Een vis uit andere tijden. de zoektocht naar de coelacant', Uitgeverij Atlas Contact.
De coelacant werd gezien als 'missing link' of levend fossiel. Dit is (waarschijnlijk) een vertaling van 'A Fish Caught in Time: The Search for the Coelacanth' (2011).


book Richard Dawkins (2013) 'Verwondering, of hoe ik wetenschapper werd', Nieuw Amsterdam
Dit boek vertelt over Dawkins jeugd tot 1976, het jaar dat zijn eerste boek The Selfish Gene verscheen. Vertaling van: ' An Appetite for Wonder. The Making of a Scientist'. Vertaling: Bart Voorzanger. Recensie: Trouw 26 okt 2013.

book Francisco Ayala (2013) 'De grote vragen / Evolutie. Veen Magazines
Info. Twintig grote vragen op het gebied van evolutie in twintig hoofdstukken behandeld. Wat is evolutie? Had Darwin gelijk? Wat is natuurlijke selectie? Wat is de survival of the fittest? Hoe is het leven ontstaan? Ben ik echt een aap? Waar komt moraal vandaan? Is het creationisme waar? etc. Vertaling van: The Big Questions: Evolution (2012). Francisco Ayala is een bekend evolutiebioloog en priester. Recensie van het boek door Remco Molenaar op Wetenschap24.

book Frans de Waal (2013) De Bonobo en de Tien Geboden. Op zoek naar humanisme bij de primaten, Atlas Contact paperback.
Info. Vertaling van: The Bonobo and the Atheist. In Search of Humanism Among the Primates. Frans de Waal te gast bij DWDD 22 maart 2013. Zie ook mijn blog (25 maart 2013).book Renato Massa (2012) Evolutie. De fascinerende ontwikkeling van het leven op aarde", Veen Magazines, 240 pag.
Info. In BioNieuws 1-9-2012 staat een kritische review van het boek (Onwaardig lid van de wetenschappelijke bieb): de illustraties zijn prachtig, maar de tekst is onleesbaar en/of de vertaling is slecht.

book Chris Stringer (2012) "Overlevers. hoe het komt dat wij de enige mensachtigen op aarde zijn", Nieuw Amsterdam, paperback, 384 pag.
Info. Oorspronkelijk titel: Lone survivors : how we came to be the only humans on earth. Interview in Volkskrant 11 Feb 2012. Chris Stringer hield 27 Feb 2013 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een lezing (hier).book Alexis Mari Pietak (2011) 'Leven is energie. Energie is leven. Naar een nieuwe wetenschap van het leven', Ankh Hermes, paperback 272 pp. inclusief index, literatuur lijst, noten.
Oorspronkelijke titel: Life As Energy: Opening the Mind to a New Science of Life.
Waarschuwing: ik heb de paragraaf 'Genen: het boek van het leven?' (pp 65-68) gelezen en ben behoorlijk van geschrokken van haar wetenschappelijk amateurisme. Ze is duidelijk geen expert op het gebied van de genetica maar ze heeft er wel een afkeurende mening over.

book "Over het ontstaan van soorten" Graphic Classics nr. 5. Charles Darwin, Uitgeverij EPO.
Info. Boek in stripvorm (mangaversie). Uit het Japans vertaald door Nele Noppe. (heb ik nog niet gezien).

book Nick Lane (2011) "Levenswerk. De tien sterkste staaltjes van de evolutie" Veen Magazines, paperback
Info. Oorspronkelijke titel: Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution. Home site van Nick Lane. Goede recensie in Volkskrant 28 jan 2012.

book Geerat Vermeij (2011) "Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij", Nieuw Amsterdam, 352 pagina's
Info. Oorspronkelijke titel: The Evolutionary World: How Adaptation Explains Everything from Seashells to Civilization.book Reinhard Junker en Siegfried Scherer (2010) "Evolutie - Het nieuwe studieboek", Stichting 'De Oude Wereld'
Twee Duitse creationisten. Hier: Junker & Scherer website is een kritiek op 'Evolutie - Het nieuwe studieboek'.

book Carl Johan Calleman (2010) 'Doelgerichte evolutie. Verklaard vanuit de kwantumtheorie en Maya-kosmologie', Uitgeverij Ankh-Hermes.
De uitgever rubriceert dit boek bij Spiritualiteit/Esoterie. Calleman geeft "een revolutionair en volledig ontwikkeld alternatief voor Darwins evolutietheorie" en: "Het geeft een nieuwe verklaring voor het ontstaan en de evolutie van het leven en de ontwikkeling van bewustzijn". Engelse editie: "The Purposeful Universe: How Quantum Theory and Mayan Cosmology Explain the Origin and Evolution of Life".

book Menno Schilthuizen (2010) 'Waarom zijn er zoveel soorten?', Uitgever: KNNV, paperback.
Info. Dit is een vertaling van de onbetaalbare Engelse uitgave: The Loom of Life: Unravelling Ecosystems (vertaling Bart Voorzanger). Nu is het boek binnen ieders bereik. Het onderwerp is ontwikkelingen in de ecologie, maar heeft zeer vele raakpunten met evolutie. Bespreking van het boek. Zie ook: Het mysterie der Mysterieën en Darwin in de stad.book Brian Fagan (2009?) 'IJstijd - Het complete verhaal. Klimaatveranderingen op onze aarde', Uitgeverij Waanders.
De info van de uitgever is slecht: gén auteur(s), géén jaartal, géén inhoudsopgave, géén oorspronkelijke titel. De nrc publiceerde een (positieve) recensie op 28 nov 2009. Mogelijk een vertaling van The Little Ice Age: How Climate Made History (2000). De auteur heeft veel populaire boeken over de invloed van klimaat op de menselijke beschavingen geschreven (wikipdedia).

book Frans de Waal (2009) 'Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving', Uitgeverij Contact, paperback 311 blz. Derde druk. FSC.
Vertaling van: The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society. Info. Het meest recente boek van de Waal, waaraan hij 10 jaar gewerkt heeft. Zie ook: vpro boekenprogramma en: Profiel van Frans de Waal 22 nov 2009 (op uitzendinggemist). Mijn blogpost over het boek: Frans de Waal: Een tijd voor empathie (22 jan 2010) en document: Empathie als maat voor een menselijke samenleving.

book Douglas Palmer (2009) 'Evolutie. Historisch panorama van leven op aarde', Tirion Uitgevers 367 pagina's.
Vertaling van: Evolution: The Story of Life. Dit boek valt op door de vele fantastische illustraties, panorama's. Beter gezegd: er staan meer illustraties in dan tekst. Meer een kijkboek (wel erg mooi om te zien), dan een leesboek. Het is maar niet wat je wilt. Info.

book Sarah Blaffer Hrdy (2009) 'Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt', Nieuw Amsterdam, paperback 448 pagina's
Vertaald door Bart Voorzanger. Info. Oorspronkelijke titel: Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding. Grootmoeders, tantes, zusters en vele anderen helpen bij de verzorging van babies. Deze coöperatieve broedzorg heeft de menselijke evolutie op gang gebracht. (recensie Bionieuws, 20 feb 2010)

book Denis Dutton (2009) 'The Art Instinct. Kunst in het licht van Darwins evolutietheorie', Nieuw Amsterdam, 360 pagina's
Info. Oorspronkelijk titel: The Art Instinct. Beauty, Pleasure, and Human Evolution .

book F. Facchini (2009) Vroegste geschiedenis van de mens, Veen Magazines hardcover 240 pagina's
Info. Fiorenzo Facchini is paleontoloog en antropoloog.

book Geoffrey Miller (2009) Darwin en de consument. Seks, status en het brein, Uitgeverij Contact, 464 blz.
Oorspr. titel: Spent. Sex, Status and the Evolution of Consumerism. Info. Blog van de vertaler Nico Groen. Uit een interview in de Volkskrant blijkt dat Miller zelf in een SUV rijdt!

book Stephen Jay Gould (2009) God en Darwin. Over de overeenkomst tussen religie en wetenschap, Olympus-reeks.
Eerdere uitgave: Uitgeverij Contact mei 2000. NB: niet te verwarren met identieke titel van Taede Smedes (2009).

book David Quammen (2009) Monster van God, Olympus, 456 blz.
Oorspr. titel: 'Monster of God: The Man-Eating Predator in the Jungles of History and the Mind' (2004).

book J. van der Heide (2009) Darwin en de strijd om beschaving in Nederland, Wereldbibliotheek
Proefschrift. bol, RefDag.

book Adrian Desmond, James Moore (2009) Darwins nobele streven, Nieuw Amsterdam. 528 blz.
Volgens Desmond en Moore: Darwins afschuw van de slavernij heeft ten grondslag gelegen aan zijn zoektocht naar de oorsprong van de mens en aan zijn evolutietheorie. Een belangrijk boek. Darwin en vooral Darwin's kennissenkring vechten voor de afschaffing van de slavernij. Darwin draagt zijn steentje bij met zijn boek. Oorspronkelijk titel: 'Darwin's sacred cause. Race, slavery and the quest for human origins'. info. Adrian Desmond schreef Darwin. The Life of a Tormented Evolutionist, 1995.
Zie: James Moore: Darwin was geen atheist, 1 Nov 2008.

book Michael Keller (2009) Charles Darwin Over het ontstaan van soorten, een stripbewerking, Uitgeverij Atlas, 192 blz.
Het beroemde boek van Charles Darwin The Orign of Species in strip vorm. De hoofdstukken van The Origin worden nauwkeurig gevolgd. De auteurs hebben historische bronnen en experts geraadpleegd. Voor liefhebbers van stripboeken en Darwin. Met full color illustraties. Info. Oorspronkelijke titel: Charles Darwin's On the Origin of Species: A Graphic Adaptation.

book Richard Dawkins (2009) Het grootste spektakel ter wereld. Bewijs voor evolutie, Nieuw Amsterdam.
Vertaling van: The Greatest Show on Earth. Info. Zie boekbespreking.

book Richard Wrangham (2009) Koken - Over de oorsprong van de mens, Nieuw Amsterdam, paperback 272 blz.
Info. Goed, informatief en onderhoudend geschreven boek over de unieke voorsprong die de mens heeft genomen ten opzichte van alle andere dieren: koken maakt voedsel makkelijker verteerbaar, waardoor wij meer energie uit hetzelfde voedsel konden halen en aanzienlijk minder tijd kwijt waren aan het kauwen van rauw voedsel, en misschien wel minder voedsel nodig hadden. Oorspronkelijk titel: Catching Fire: How Cooking Made Us Human. Richard Wrangham is hoogleraar biologische antropologie aan Harvard. Zie ook bespreking in Volkskrant 30 mei 2009 Kennisbijlage.

book Janet Browne (2009) Over het ontstaan van soorten van Darwin. Een biografie. Mets & Schilt, 156 bladzijden.
Janet Brown schetst een boeiend beeld van de ontstaansgeschiedenis van de evolutietheorie.
Oorspronkelijke titel: Darwin's Origin of Species: Books That Changed the World (2008).
Info. Recensies: BioNieuws (2 mei 2009), 8Weekley.

book F. Facchini (2009) Vroegste geschiedenis van de mens, Veen Magazines, 240 pagina's.
Info.

book Harald Lesch & H Zaun (2009) De kortste geschiedenis van ons leven, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, pb 200 blz.
Oorspronkelijke titel: 'Die kürzeste Geschichte allen Lebens. Eine Reportage über 13,7 Milliarden Jahre Werden und Vergehen'.

book Stephen Jay Gould (2009) 'Honderdvijftig jaar na Darwin', Uitgeverij het Spectrum
Oorspronkelijke titel: (waarschijnlijk) 'Ever since Darwin'.

book Steve Jones (2009) 'De onbekende Darwin, Ambo, paperback, 352 blz.
Oorspronkelijke titel: 'Darwin's Island: The Galapagos in the Garden of England' (2009). Info.

book David Quammen (2009) 'Het lied van de dodo. Eilandbiogeografie in een eeuw van extincties' Olympus, heruitgave 2009, 736 blz.
Info. Boekbespreking 'Het lied van de dodo'. Oorspronkelijke titel: 'The song of the dodo. Island Biogeography in an age of extinctions'.

book Michael Ruse (2009) 'Charles Darwin', Uitgeverij Ten Have Paperback 384 pagina's
Info. Zie ook: Darwin of God. Een broedertwist.book T. Dobzhansky (2008) 'Evolutie en erfelijkheid'. Paperback. Heruitgave van een klassieker.
Oorspronkelijke titel: 'Evolution, genetics, and man' (1955).
T. Dobzhansky is een van de grondleggers van de moderne evolutietheorie. Boek is te leen in de bibliotheek en te koop bij bol.

book Steven M. Stanley (2008) 'Uitsterven. Rampen markeren elk nieuw begin', De wetenschappelijke bibliotheek van Natuurwetenschap & Techniek / Veen Magazines, paperback 230 blz.
Een vertaling van 'Extinction (Scientific American Library)' (1987). Er is nooit een herdruk van dit werk geweest. De Nederlandse uitgave (2008) is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse uitgave uit 1987. Het bevat een voorwoord van John de Vos, maar hij geeft geen update van geologische en paleontologische kennis sinds 1987. Volgens de flaptekst is dit boek 'een standaardwerk over het uitsterven van soorten'. In het Nederlands bestaat er geen vergelijkbaar boek. Jammer dat er nooit een update is gekomen, er is zoveel nieuwe kennis bijgekomen. De vele illustraties maken het boek nog steeds de moeite waard om aan te schaffen.

book Greg Krukonis, Tracy Barr (2008) 'Evolutieleer voor dummies', Pearson Addison Wesley, paperback 367 blz.
Vertaling van 'Evolution For Dummies' (vertaler: M. Roelofs). Info (NB: op de website van de Ned. vertaling wordt de auteur fout gespeld als 'Kukonis' en wordt ten onrechte vermeld dat het boek 392 blz heeft).
Het verbazingwekkende is dat dit een zeer compleet boek is over evolutie! Alle bekende en moderne begrippen in de evolutiebiologie staan erin. De informatie is betrouwbaar. Heel begrijpelijk geschreven: iedere zin is te begrijpen. In welk ander boek tref je dat aan? Je kunt delen overslaan omdat het je niet interesseert, maar je hoeft niets over te slaan omdat het niet te begrijpen is! Een welkome aanvulling voor de Nederlandstalige literatuur over evolutie. Het enige wat ontbreekt is dat het boek niet uitlegt dat de universele genetische code (die komt opzich wel in het boek voor) een goed argument is voor de gemeenschappelijke afstamming van alle leven. Dat is jammer. Zie: Evolutieleer voor dummies: verbazingwekkend compleet en geen enkele onbegrijpelijke zin! voor bespreking op mijn blog.

book Adrian Desmond, James Moore (2008) 'Darwin. De biografie', Nieuw Amsterdam, gebonden, 912 pag.
Dit is de beroemde biografie van Darwin. Info. Bespreking.

book D. S. Wilson (2008) 'Evolutie voor iedereen. Hoe Darwins theorie je kijk op het leven kan veranderen', Pearson Education Benelux B.V., 368 blz.
Vertaling van: Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives.
info, info, info.

book John Cornwell (2008) 'Darwins engel. Een repliek op God als misvatting', Nieuw Amserdam, 176 blz.
Oorspronkelijk titel: Darwin's Angel. An Angelic Riposte to The God Delusion. info.

book Richard Dawkins (2008) Een regenboog ontrafelen. Over wetenschap, waanideeën en wonderen, Uitgeverij Contact.
Oorspronkelijke titel: Unweaving the rainbow. Heruitgave: Olympus, 2009.

book Neil Shubin (2008). De vis in ons. Een reis door 3,5 miljard jaar geschiedenis van het menselijk lichaam. Nieuw Amsterdam .
Oorspronkelijke titel: 'Your Inner Fish. A Journey into the 3.5 billion year History of the Human Body'.
Nieuw Amsterdam; bruna.
Prof. Dr. Neil Shubin heeft in 2008 de Tinbergen lezing gehouden. Op 25 mei 2008 blogde ik over de lezing. In de Academische Boeken Gids (ABG #71 2008) staat een goede bespreking van De vis in ons door Gerdien de Jong.book Richard Dawkins (2007) 'De blinde horlogemaker', Olympus Pockets, 2e druk.
Vertaling van: The Blind Watchmaker. Eén van de beroemdste boeken van Dawkins.

book David Quammen (2007) 'De aarzelende Darwin. Een intiem portret van Charles Darwin en het ontstaan van zijn evolutietheorie', Olympus, 352 blz.
Vertaling van: The Reluctant Mr. Darwin: An Intimate Portrait of Charles Darwin and the Making of His Theory of Evolution (2007).

book Michael Ruse (2007) 'Darwin of God. Een broedertwist', Ten Have Paperback 334 blz.
Oorspronkelijke titel: The Evolution-Creation Struggle. Info.

book Richard Dawkins (2007) Het verhaal van onze voorouders, Nieuw Amsterdam, 784 pag.
Vertaling van: The Ancestors Tale. A Pilgrimage to the dawn of life. Info. bruna.

book Paul Davies (2007) Perfect Universum. Waarom er leven is op aarde. Het Spectrum, 333 pag.
Paul Davies is theoretisch fysicus, een intelligent man en één van de weinige die het onderwerp ontstaan van het leven beheerst en er boeiend over kan schrijven. info. Ook te bestellen bij Natuur, Wetenschap & Techniek. Vertaling van: 'Goldilocks Enigma'.

book Pat Shipman (2007) De ontbrekende schakel, Vorroux.
Vertaling van: The man who found the missing link door Bart Voorzanger.

book Moalem, S. (2007) Het nut van ziekte. Een eigenzinnnige medicus over de voordelen van ziek zijn, De Bezige Bij, 255 pag.
Vertaling van: Survival of the Sickest. Nederlandse bespreking in de Academische Boekengids ABG Mei 2008 pag 31.

book Randal Keynes (2007) Darwins dochter, Olympus pockets, 447 pagina's.
Randal Keynes is een achter-achter-achterkleinzoon van de Darwins. Zie: Darwin, His Daughter, and Human Evolution.book Richard Dawkins (2006) De zelfzuchtige genen. over evolutie, eigenbelang en altruïsme, Paperback Olympus Pockets
Vertaling van: The Selfish Gene. Het eerste en meest beroemde boek van Dawkins.

book Richard Dawkins (2006) 'God als misvatting', Nieuw Amsterdam.
Oorspronkelijk titel: 'The God Delusion'. info.

book Daniel C. Dennett (2006) Darwins Gevaarlijke Idee, Olympus, 688 blz
Vertaling van: Darwin's Dangerous Idea. Er zijn Nederlandse vertalingen in 2001, 2009 en 2018 verschenen.

book Francis Collins (2006) De taal van God Ten Have Uitgeverij
Oorspronkelijke titel: The Language of God. A scientist presents evidence for belief. Engelstalig review. Collins is een 'christenwetenschapper'. Dit boek is van belang voor christenen, christelijke en atheistische wetenschappers. Zie Nederlandse boekbespreking in ABG #73 2009.

book Carl Zimmer (2006) Waar komen we vandaan?, Hardcover 176 Pagina's Nieuw Amsterdam
Vertaling van: 'Smithsonian Intimate Guide to Human Origins', 2005. Info, bruna.

book Douglas Palmer (2006) Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens., Hardcover Uitgeverij Terra - Lannoo
"Ergerlijker zijn echter de vele type- en/of vertaalfouten, en opvallend foutieve spelling van eigennamen van personen of van soortnamen." Vertaling van: Seven Million Years: The Story of Human Evolution (Phoenix Press, 2007, Paperback).

book Larson, E. (2006) 'De proeftuin van de evolutie. God En De Wetenschap Op De Galapagoseilanden', Olympus, 368 pag.
Uitgeverij Jos van Amstel. Vertaling van: Evolution's Workshop. God and Science on the Galapagos Islands.

book Jared Diamond (jaartal?) Het leuke van seks. Over de evolutie van de menselijke seksualiteit, Uitgeverij Contact .


book Daniel C. Dennett (jaartal?) De evolutie van de vrije wil, Paperback Olympus Pockets
Vertaling van: Freedom Evolves.book Frans de Waal (2005) De aap in ons, Contact.
Info. Vertaling van: Our Inner Ape. Uitgave maart 2013. Info.

book Frans de Waal (2005) Van nature goed. Over de oorsprong van goed en kwaad in mensen en andere dieren, Olympus, 392 blz.
Inhoudsopgave. Oorspronkelijke titel: 'Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals'.

book P. Sis (2005) De boom van het leven: afbeeldingen uit het leven van Charles Darwin natuurkenner, geoloog & geleerde. NBD/Biblion
Rijk geillustreerd boek over Darwin en evolutie. Google books, Bruna, Van Stockum.

book Michael J. Behe (2005) Intelligent design. de zwarte doos van Darwin, Ten Have, Nederlands - Paperback 350 pagina's
Vertaling van: Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (1996). zie: mijn review (in het engels).
Voor zover ik weet is The Edge of Evolution van Behe niet vertaald?book Simon Conway Morris (2004) Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie, Veen Magazines
Morris is paleontoloog en christen, maar geen creationist. Oorspronkelijke titel: "Life's Solution: Inevitable humans in a Lonely Universe". bruna.

book Richard Dawkins (2004) Kapelaan van de duivel, Paperback Pagina's: 304 Uitgeverij Contact.
Oorspronkelijke titel: A Devil's Chaplain. Info. Nu ook als EPUB gratis downloaden bij Calibre.book Carl Zimmer (2003) Evolutie: de triomf van een idee. Het Spectrum.
Vertaling van: Evolution: The Triumph of an Idea . Eén van de weinige Nederlandstalige boeken die een totaal overzicht geven van de evolutietheorie. Info, Info.

book Barbara Continenza (2003) Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie, Veen magazines, Wetenschappelijke Biografie.
Info en bestellen bij: NW&T, Veen magazines, Van Stockum.book Menno Schilthuizen (2002) Het mysterie der Mysterieën. Over evolutie en soortvorming. Uitgeverij Nieuwerzijds. 239 pag. Geillustreerd.
Menno Schilthuizen is wetenschapper en wetenschapsjournalist. In dit boek geeft hij op een zeer leesbare en onderhoudende manier weer hoe het onderzoek naar het ontstaan van soorten in de natuur gaat. Met leuke voorbeelden en illustraties. Géén biochemisch of wiskundig verhaal. Aanbevolen. Zie: hier. voor de Engelse editie: "Frogs, Flies and Dandelions: The making of Species". Menno heeft ook een homepage. Zie voor een Nederlandse bespreking van zijn nieuwe boek 'The loom of life' hier. Het nrc 22 Nov 08 publiceerde een positieve bespreking van 'The loom of life'.

book Steve Jones (2002) Darwin voor de 21ste eeuw, Paperback, 440 pagina's Anthos
Dit is vermoedelijk de vertaling van: Darwin's Ghost: The Origin of Species Updated (Paperback 2001)book J. Diamond (2001) De derde chimpansee. Evolutie en toekomst van het dier dat mens heet, Paperback Uitgeverij het Spectrum
Heruitgave in 2009, 2013. bol.

book Frans de Waal (2001) De aap en de sushimeester. Over cultuur bij dieren, Uitgeverij Contact.
Info. Vertaling van: The Ape and the Sushi Master. Cultural Relfections of a Primatologist (vertaling: Bart Voorzanger).
Een vroeg werk van Frans de Waal waarin de thema's van zijn latere boeken al aanwezig zijn: o.a. veel dieren inclusief de mens zijn van nature in staat om empathie met soortgenoten te voelen, samen te werken, en te elkaar helpen.

book Borin Van Loon, Jonathan Miller (2001) Darwin voor beginners, Uitgeverij: Elmar
Een alternatieve inleiding tot Darwin. Een visuele gids, met bizarre cartoons. Vertaling van: Darwin for Beginners (1982, 2003).book Carl Zimmer (2000) Koning parasiet, Contact.
Vertaling van Parasite rex door Bart Voorzanger.

book Geoffrey Miller (2000) De parende geest - Seksuele selectie en de evolutie van het bewustzijn, Uitgeverij: Contact.; Jos van Amstel
Vertaling van: The mating mind door Bart Voorzanger. Nederlandse bespreking hier.book Lynn Margulis (1999) De symbiotische planeet. Een nieuwe kijk op de evolutie, Paperback Uitgeverij Contact
Een baanbrekend boek. Geeft een heel andere kijk op het evolutieproces dan Charles Darwin. Het is te beschouwen als een belangrijke aanvulling op Darwin's evolutietheorie.

book Matt Ridley (1999) Genoom, het recept voor een mens, Contact.
Vertaling van: Genome, the autobiography of a species in 23 chapters door Bart Voorzanger.

book Paul Davies (1999) Het vijfde wonder. De zoektocht naar de oorsprong van het leven, Uitgeverij Ten Have
Aanbevolen. Zeer deskundig auteur en goed geschreven. Vertaling van : The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life.


book Carl Zimmer (1998) Aan de waterkant; over de evolutie van soorten, Contact.
Carl Zimmer is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in evolutie. Macro-evolutie en de transformatie van levensvormen. Vertaling van: At the water's edge door Bart Voorzanger.

book Matt Ridley (1997) De oorsprong van de moraal, Contact.
Vertaling van: Genome, the autobiography of a species in 23 chapters door Bart Voorzanger.

book George C. Williams (1997) De natuur als ontwerper, Contact.
Williams is een beroemd evolutiebioloog. Vertaling van: Plan and purpose in nature (vartaling Bart Voorzanger).

book Peter Skelton (red.) (1997) cursus evolutiebiologie, deel II en III (vertaald en bewerkt), Open Universiteit.
Vertaling van: Evolution, a biological and palaeontological approach door Bart Voorzanger.

book Stephen Jay Gould (1996) De gok van de evolutie: misvattingen over evolutie, vooruitgang en honkbal, Uitgeverij Contact, paperback, 264 pagina's.
Verzameling essays van de beroemde Amerikaanse paleontoloog. Orignele titel niet makkelijk te achterhalen.

book Stuart Kauffman (1996) 'Eieren, straalmotoren en paddestoelen', uitgeverij Contact.
Oorspronkelijke titel: 'At home in the Universe' (Oxford University Press - 1995). Zie mijn review. info.

book Roger Lewin (jaartal?) 'Evolutiepatronen', 249 pag.
Wetenschapsjournalist. (vertaling van: Patterns in Evolution: The New Molecular View, 1999 paperback.) (kan uitverkocht zijn)

book Ernst Mayr (1992) Het recht van de sterkste. Darwin en het ontstaan van de moderne evolutietheorie, Prometheus
Oorspronkelijke titel: One long argument : Charles Darwin and the genesis of evolutionary thought. Ernst Mayr is autoriteit op gebied evolutie, en heeft diepe inzichten over evolutie, maar is helaas nooit zo bekend geworden als Richard Dawkins. De vertaling van de titel is ongelukkig. Het is bijzonder dat er een boek van Mayr vertaald is. Zie mijn overzicht van zijn belangrijkste boeken in het Engels.

book Colin Patterson (1981) Evolutie, Uitgever: Kosmos.
vertaling Hetty Kommandeur. Oorspronkelijke titel 'Evolution'. Ik ken alleen de Engelse editie. De tweede druk 1999 heb ik hier kort besproken.
DVD & audioaudio Jelle Reumer (2011) Het ontstaan van dier en mens. Een hoorcollege over de evolutie van de gewervelde dieren, NRC academie. 4 CD's met boekje.
Info. Dit is een lezingencyclus gegeven in 2011 voor het Studium Generale Utrecht. Dit college is in 2013 als boek verschenen: 'De Vis die aan land Kroop'.

dvd   Kevin Deon (2011) Evolve, het verschil tussen overleven en uitsterven, History Channel/Entertainment One, Charles Nordlander (productie) 3 disks
bol.

audio   Johan Braeckman (2010) 'Darwin en de evolutietheorie. Een hoorcollege over zijn leven, denken en de gevolgen van zijn werk', digitaal boek. 4 CD's. Home Academy Publisher.
Info. Zie ook deze link. Johan Braeckman is een bekend Darwinkenner en auteur van Darwins moordbekentenis.

audio   Salomon Kroonenberg (2009) 'Aarde en klimaat. Hoorcollege over de geologische geschiedenis en toekomst van onze planeet' (6 cd). NRC.
info. Dit hoorcollege is relevant voor evolutie omdat biologische soorten zich voortdurend moeten aanpassen aan het steeds veranderende aardoppervlak, zeespiegel en klimaat. Zie ook zijn boek De menselijke maat.

dvd 'Darwin Darkest Hour', 2009. Speelduur dvd: 98 min (1:38 min). Ned. ondertiteling (die je ook kunt uitzetten). €15,99
Zeer sympathieke film over een moeilijke periode in Darwin's leven: het moment dat hij de brief van Wallace ontving waarin de complete theorie van natuurlijke selectie beschreven stond. Al zijn werk zou voor niets zijn. Film valt op door de belangrijke en sympathieke rol die Emma Darwin toebedeeld krijgt. Zie mijn blog over de film.

audio   Jan van Hooff (2009) 'Het recht van de sterkste of niet?', Audio Boek CD, 50 min., LuisterWijs, Junior.
Geldt in de natuur het recht van de sterkste? Nee, in sommige gevallen wint niet de sterkste maar degenen die elkaar helpen ('Wie goed doet, goed ontmoet'). Begrijpelijk voor kinderen en volwassen. Wetenschappelijk verantwoord. Veen Magazines. bol.

audio   Kenneth Rijsdijk (2009) 'De dodo leeft! Uitgestorven dier laat toch weer van zich horen', LuisterWijs natuur, audio CD 41 min.
Info. De dodo is waarschijnlijk niet direct door de mens uitgeroeid, maar indirect door de ratten die de Nederlandse en Portugese zeevaarders meenamen naar Mauritius. Boekbespreking 'Het lied van de dodo'.

audio Jelle Reumer (2008) 'Zonder meteoriet waren we er niet. De mens als evolutionaire toevalstreffer.' Audio cd (63 min), uitgegeven door Luisterwijs.
Reumer is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Info.

dvd VPRO/EMS-films (jaartal onbekend) 'Dat willen wij ook! De natuur is ons nog altijd de baas!' .
Zeer goede TV serie over verbazingwekkende aanpassingen van dieren en planten die moeilijk na te maken zijn door de mens. Info.

audio Bas Haring (2007) 'Evolutietheorie', 2 CDs. Home Academy Publisher, hoorcollege.
Audio CD. Opname 6 mei 2004. info. Bas Haring is de auteur van Kaas en de Evolutietheorie.

dvd Volkskrant/BBC (2009) Darwin - 3 dvd's
Nederlands ondertiteld. 3 BBC documentaires over Darwin. Ze zijn uitgezonden op BBC 4. Zie webwinkel Volkskrant.
 1. DVD1: 'Charles Darwin & The Tree of Life' gepresenteerd door David Attenborough. 51 min. (youtube).
 2. DVD2: 'What Darwin Didn't Know', 2009, geschreven en gepresenteerd door Armand Marie Leroi (1). Website.
 3. DVD3: 'Darwin's Struggle. The evolution of The Orign of Species' geschreven door Jeremy Bristow. 52 min. Website. youtube.
Alledrie dvds zijn de moeite waard, speciaal 2 en 3. DVD1 begint met irritante reclame die je niet kunt overslaan.

EO censuur affaire 2007

evolutie.blog.com kreeg landelijke bekendheid door de onthulling van evolutie censuur door de Evangelische Omroep. Dit is alleen nog terug te vinden in het internet archief: EO: Vals getuigenis, gastbijdrage Gerdien de Jong 27 juli 2007. Hierin werd voor het eerst onthuld dat de EO de BBC documentaires van David Attenborough stiekem censureerde. Alle verwijzingen naar 'evolutie' en 'miljoenen jaren' werden verwijderd zonder dat dit vermeld werd. Ook niet op de dvd's die door de EO uitgegeven werden. Zie verder mijn blog pagina: evolutie.blog.com.EO vindt schrappen in documentaires geen probleem
Voorpagina artikel in Trouw 30 juli 2007
"EO vindt het schrappen in documentaires geen probleem"

Zie evolutie.blog.com
EO: Vals getuigenis gastbijdrage Gerdien de Jong
vrijdag 27 juli 2007
Dit is de originele publicatie waar Gerdien de Jong
de EO censuur aan de kaak stelde.


Attenborough vs EO
Klik op beeld voor vergroting. VPRO gids 2007 (datum onbekend).
Ware aard EO
ingezonden brief, Trouw 30 juli 2007.
Filmer David Attenborough boos over censuur EO Trouw 6 okt 2007
Filmer David Attenborough boos over censuur EO. Trouw 6 okt 2007


nrc 18 aug 2007
Discussie van filosoof Herman Philipse met EO directeur Henk Hagoort n.a.v. de EO censuur van BBC documentaire over evolutie (nrc 18 aug 2007.


Overige info

 • Mijn Nederlandstalig blog over evolutie: evolutie blog; is een voorzetting van: evolutie.blog.com (kritische analyse van actualiteiten op gebied van evolutie en levensbeschouwing)
 • Interview Gert Korthof (evolutie.blog.com)
 • Boekenverkoper, tweedehands boeken voor liefhebbers.
 • Zoeken in de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
 • Darwin Center for Biogeology. Hier is een Nederlandse samenvatting van het werk van prof. Bert van der Zwaan: "De grote vragen die we in deze context op dit moment hebben (waar ontstond het leven? welke verklaringen zijn er te geven voor de historische gang van de evolutie? wat zijn de gevolgen van milieu-stress voor het leven op aarde? hoe ziet de aarde er over 1000 jaar uit?) blijken aanzienlijk beter beantwoordbaar te zijn als bio- en geowetenschappers interdisciplinair samenwerken." Dit sluit goed aan bij The Third Evolutionary Synthesis.
 • Frietson Galis, Universiteit Leiden (innovations and mechanisms that either facilitate or constrain evolutionary changes). Het oude adres: http://biology.leidenuniv.nl/~galis/ is niet meer geldig (01-02-2010).
 • Charles Darwin 200 jaar.
 • Op zoek naar Eden. Deze site gaat over de evolutie van de mens (paleontologie van de mens), met een boekenlijst.
 • Blog ter gelegenheid van Darwins 199e geboortedag: 12 februari 2008.
 • Mijn bespreking van Gish' boek over dinosuariërs (hier).
 • "Gerdien de Jong: Geachte heer Darwin", Volkskrant 21 maart 2009.
 • Dr. G. Korthof (1933) "De evolutietheorie in verband met biologie en openbaring", voordracht gehouden op de vergadering van 22 april 1933 der Natuurkundige Sectie van de Christelijke Vereeniging van Natuur en Geneeskundigen. (Overdruk van dit artikel is in mijn bezit gekomen via Marieke Trenning, waarvoor hartelijke dank!).

Noten
 1. Leroi is auteur van Mutants. On Genetic Variety and the Human Body. Zie: wiki beschrijving van Leroi. De uitzending is in 11 delen op youtube gezet.

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
korthof blogspot home: wasdarwinwrong.com wasdarwinwrong.com/kortho21.htm
Copyright ©G. Korthof 2007 First published: 22 nov 07 Update: 15 mei 2024 F.R.: 16 Sep 2014